Har du önskemål om någon kurs?

Meddela oss på info@swingskeppet.ax

Höstmöte

24 November 2015, 18:00 - 19:30

Tid och plats: 24 november kl 18, i ABFs nya lokaler på Ålandsvägen 40
Vi bjuder på kaffe/te och frukt till alla mötesdeltagare

De ärenden som vi ska ta beslut om inför år 2016 är:
-verksamhetsplanen
-budgeten
-medlemsavgiften
-val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
-val av verksamhetsgranskare och suppleant/suppleanter

Enligt stadgarna väljs styrelsens ordförande för ett kalenderår i sänder, övriga styrelsemedlemmars mandatperiod är två år. För att säkra kontinuiteten ska två medlemmar bytas ut, två ska sitta kvar. Vi skulle gärna utöka antalet styrelsemedlemmar, från fyra till sex.

Som styrelsemedlem har du utmärkta möjligheter att påverka utbudet av kurser och aktiviteter. Kom och jobba med oss!

Ta kontakt om du har frågor eller vill anmäla ditt intresse på info(a)swingskeppet.ax, eller prata med oss direkt på någon av föreningens kurser eller träningar.

Daniel Johansson, ordförande
Yngve Öst, vice ordförande
Tobias Johansson, kassör
Annika Dahlblom, sekreterare


Hjärtligt välkomna!Plats
ABF Åland
Ålandsvägen 40
22100 Mariehamn