Swingskeppets styrelse

2017

Josefin Nordberg Ordförande  
Ken Lemberg Viceordförande  
Anna Hannus Sekreterare  
Yngve Öst Kassör  
Emmeli Grandell Ledamot