Kommande evenemang

Vårens Balboa-workshop blev som bekant uppskjuten på grund av sjukdom. Håll ögonen öppna för information om nytt datum som kommer inom kort!

"Rytmik, kreativitet och kommunikation är ledorden under denna helgworkshop som riktar sig till dig som redan kan grunderna i Balboa. Kom med och utveckla din dans tillsammans med Sofia och Daniel!"

02.11
Lär dig Lindy Hop Den populära kursen på Röda Kors-gården i Mariehamn fortsätter i november 2023!

Se fler under kurser »


 

Swingskeppets höstmöte 2023!

07.11.2023 kl. 18:33
Föreningen håller sitt ordinarie höstmöte torsdag 23.11 kl. 20.30 på Röda kors-gården, Mariehamn

Alla nya och gamla medlemmar är varmt välkomna på Swingskeppets höstmöte torsdagen den 23 november kl 20.30 i Rödakorsgården. Mötet beräknas ta ca 30-60 minuter. Vi bjuder på fika och det finns även möjlighet att ta en svängom i lokalen efter mötet!

Här nedan finns mötets föredragningslista. Den har tidigare sänts ut med kallelsen liksom budget och verksamhetsplan för 2024.

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR SWINGSKEPPET r.f:s HÖSTMÖTE Rödakorsgården 23.11.2023 kl 20:30

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.

3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. Föredragningslistan för mötet godkänns

5. Verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår fastställs

6. Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen

7. Val av en eller två verksamhetsgranskare och hens/deras suppleanter eller en eller två revisorer och hens / deras suppleanter

8. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

9. Mötet avslutas

 

 

Swingskeppets julfest 2023!

Julfest med tedans på Café Viktor i Mariehamn lördag 26.11 kl. 12-15.Läs mera »
07.11.2023 kl. 18:23

Dans för både stora och små!

Hösten 2024 blir det både barn-charleston och fortsättning på lindy hop-kursen för vuxna.Läs mera »
23.10.2023 kl. 17:46

Dans på Pommern 10 juni 2023!

Swingskeppet r.f. är inbjudna att dansa på Pommerns 100-årsdag den 10.6 2023.Läs mera »
10.05.2023 kl. 12:00

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Fyll i formuläret här »