Kommande evenemang

Inga händelser på kommande

Se fler under kurser »


 

Swingskeppets höstmöte 2023!

07.11.2023 kl. 18:33
Föreningen håller sitt ordinarie höstmöte torsdag 23.11 kl. 20.30 på Röda kors-gården, Mariehamn

Alla nya och gamla medlemmar är varmt välkomna på Swingskeppets höstmöte torsdagen den 23 november kl 20.30 i Rödakorsgården. Mötet beräknas ta ca 30-60 minuter. Vi bjuder på fika och det finns även möjlighet att ta en svängom i lokalen efter mötet!

Här nedan finns mötets föredragningslista. Den har tidigare sänts ut med kallelsen liksom budget och verksamhetsplan för 2024.

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR SWINGSKEPPET r.f:s HÖSTMÖTE Rödakorsgården 23.11.2023 kl 20:30

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.

3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. Föredragningslistan för mötet godkänns

5. Verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår fastställs

6. Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen

7. Val av en eller två verksamhetsgranskare och hens/deras suppleanter eller en eller två revisorer och hens / deras suppleanter

8. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

9. Mötet avslutas

 

 

Lindy Hop workshop med Ålands finest!

Workshop med Ålands finest i Yrkesskolans gymnastiksal lördag 27.04 och söndag 28.04.Läs mera »
04.04.2024 kl. 08:36

STUDENTRABATT på Swingskeppets kurser

Kom med och dans i vår! Studenter får 10 % rabatt på alla kurspriser.Läs mera »
19.01.2024 kl. 14:45

Swingskeppets julfest 2023!

Julfest med tedans på Café Viktor i Mariehamn lördag 26.11 kl. 12-15.Läs mera »
07.11.2023 kl. 18:23

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Fyll i formuläret här »